Pokaż/Ukryj Mapę

Kontakt

Zespół autorski:

Piotr Dankowski
Jan Salm
Maria Dankowska

Autorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom za pomoc w przygotowaniu niniejszego opracowania. Nasze podziękowania w pierwszym rzędzie kierujemy do pana dyrektora Ryszarda Grygiela i pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, pana dyrektora Oddziału Terenowego NID w Łodzi Pawła Filipowicza, pracowników WUOZ w Łodzi i oddziałów terenowych, pracowników BPPWŁ w Łodzi.

Redakcja strony:

Wydział Kultury
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

ul. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 98 20
e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl