Pokaż/Ukryj Mapę

Kontakt

Zespół autorski:

Piotr Dankowski
Jan Salm
Maria Dankowska

Autorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom za pomoc w przygotowaniu niniejszego opracowania. Nasze podziękowania w pierwszym rzędzie kierujemy do pana dyrektora Ryszarda Grygiela i pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, pana dyrektora Oddziału Terenowego NID w Łodzi Pawła Filipowicza, pracowników WUOZ w Łodzi i oddziałów terenowych, pracowników BPPWŁ w Łodzi.

Redakcja strony:

Wydział Kultury
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

ul. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 98 20
e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl

Ochrona Danych Osobowych:

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych dla Administratorów danych osobowych:

1. Marszałek Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 01
Fax: (42) 663 30 02
Email: marszalek@lodzkie.pl

2. Zarząd Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 26
Fax: (42) 663 30 02
Email: info@lodzkie.pl

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe do Inspektora:

Imię i nazwisko: Zbigniew Kręcisz.
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Inspektor Ochrony Danych, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
adres e-mail: iod@lodzkie.pl
telefon: 42 663-33-06

Załatwiając sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, podajesz Nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Marszałek Województwa Łódzkiego lub Zarząd Województwa Łódzkiego w zależności od tego kto jest właściwy do realizacji zadania, załatwienia sprawy. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów, ewentualnie zawarcia umowy czy na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy

Twoje prawa:

Masz prawo zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz w przypadkach określonych w art. 17 i 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (…) w skrócie RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem