Pokaż/Ukryj Mapę

Rzeczyca, ul. Mościckiego 6

Opis

Rodzaj obiektu: Dawna kuźnia
Lokalizacja: Obszar dorzecza Pilicy
Powiat: tomaszowski

Konstrukcja: murowana

Układ: szczytowy

Datowanie: poł. XX w.