Pokaż/Ukryj Mapę

Spała, ul. Piłsudskiego 1

Opis

Rodzaj obiektu: Dawna turbina
Lokalizacja: Obszar dorzecza Pilicy
Powiat: tomaszowski

Konstrukcja: murowana

Układ: budynek wolnostojący

Datowanie: I poł. XX w.

Ochrona: WEZ