Pokaż/Ukryj Mapę

Witów

Opis

Rodzaj obiektu: Dawna kuźnia
Lokalizacja: Obszar dorzecza Pilicy
Powiat: piotrkowski

Konstrukcja: murowana

Układ: szczytowy

Datowanie: I poł. XX w.